Нью Ложистикс ХХК нь DHL Industrial Projects Group-ын албан ёсны төлөөлөгчөөр сонгогдлоо.

2012 оноос Нью Ложистикс ХХК нь дэлхийн тэргүүлэгч логистик группын нэг болох DHL-ийн хамтрагч болох томоохон шалгуурыг даван DHL Industrial Projects Group-ын албан ёсны төлөөлөгчөөр сонгогдлоо.